Toán Lớp 3: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m,chiều rộng gấp 6 lần chiều dài.Tính chu vi thửa ruộng đó ?

Toán Lớp 3: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m,chiều rộng gấp 6 lần chiều dài.Tính chu vi thửa ruộng đó ?

TRẢ LỜI

 1. Giải:
  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật đó là :
                         140 x 6 = 840( m )
  Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
                    (840+140)x 2= 1960 (m)
                                             Đ/s: 1960m
  hu@
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Chiều rộng hình chữ nhật là
  140×6=840 (m)
  Chu vi thửa ruộng là 
  (140+840)x2=1960(m) 
                    Đáp số 1960 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận