Toán Lớp 5: Một chiếc hộp nặng 36,8kg đựng những quả táo.Nếu chiếc hộp rỗng đó nặng 1600kg .Biết khối lượng trung bình của những quả táo là 800g.Hỏ

Toán Lớp 5: Một chiếc hộp nặng 36,8kg đựng những quả táo.Nếu chiếc hộp rỗng đó nặng 1600kg .Biết khối lượng trung bình của những quả táo là 800g.Hỏi có bao nhiêu quả táo

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 36,8 kg = 36800 g
  Khối lượng những quả táo trong chiếc hộp là:
     36800 – 1600 = 35200 (g)
  Có số quả táo trong hộp là:
     35200 : 800 = 44 ( quả )
  chúc bạn học tốt 😉

  Trả lời

Viết một bình luận