Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một chiếc hộp nặng 36,8kg đựng những quả táo.Nếu chiếc hộp rỗng đó nặng 1600kg .Biết khối lượng trung bình của những quả táo là 800g.Hỏ

Toán Lớp 5: Một chiếc hộp nặng 36,8kg đựng những quả táo.Nếu chiếc hộp rỗng đó nặng 1600kg .Biết khối lượng trung bình của những quả táo là 800g.Hỏi có bao nhiêu quả táo

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 36,8 kg = 36800 g
  Khối lượng những quả táo trong chiếc hộp là:
     36800 – 1600 = 35200 (g)
  Có số quả táo trong hộp là:
     35200 : 800 = 44 ( quả )
  chúc bạn học tốt 😉

 2. Đổi 36,8kg= 36800g
  Khối lượng táo trong hộp là:
  36800-1600= 35200(g)
  Có số quả táo là:
  35200:800= 44 (quả)
  Đáp số:….
  #namOvO

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )