Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 80 thương bằng 8 số dư bằng 8 hãy tìm số chia của phép chia đó

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 80 thương bằng 8 số dư bằng 8 hãy tìm số chia của phép chia đó

Comments ( 2 )

 1. Gọi số chia là : x
  Ta có :
  80÷x=8( dư 8)
  Vì số dư lớn nhất là 8 ⇒ số chia bằng 9
  ⇔x=9

 2. Giải đáp:
   9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
              Số chia là :
                        (  80 – 8 ) : 8 = 9 
                   Vậy số chia là 9
      

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )