Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 80 thương bằng 8 số dư bằng 8 hãy tìm số chia của phép chia đó

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 80 thương bằng 8 số dư bằng 8 hãy tìm số chia của phép chia đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
              Số chia là :
                        (  80 – 8 ) : 8 = 9 
                   Vậy số chia là 9
      

  Trả lời

Viết một bình luận