Toán Lớp 6: MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP EM CÂU NÀY VỚI EM ĐANG RẤT CẦN CHỨNG MINH P/S SAU LÀ TỐI GIẢN -3n + 1 / 3N ; -n+14 / 3n-11

Toán Lớp 6: MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP EM CÂU NÀY VỚI EM ĐANG RẤT CẦN
CHỨNG MINH P/S SAU LÀ TỐI GIẢN
-3n + 1 / 3N ; -n+14 / 3n-11

TRẢ LỜI

Viết một bình luận