Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 77 thương bằng 8 số dư bằng 5 hãy tìm số chia đó

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 77 thương bằng 8 số dư bằng 5 hãy tìm số chia đó

Comments ( 2 )

 1. Gọi số chia là x 
  Ta có : 77 : x = 8 ( dư 5 )
                    x = ( 77 – 5 ) : 8
                    x = 9
  Vậy số bị chia là 9 .
  Giai thích + Công thức :
   Muốn tìm số chia có dư ta lấy ( số bị chia – số dư ) : thương 

 2. Giải đáp:
  Tích của thương và số chia là:
          77 – 5 = 72
  Số chia cần tìm là:
          72 : 8 = 9
                       Đáp số: 9
  Chúc học tốt!!!
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly