Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 77 thương bằng 8 số dư bằng 5 hãy tìm số chia đó

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 77 thương bằng 8 số dư bằng 5 hãy tìm số chia đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Tích của thương và số chia là:
          77 – 5 = 72
  Số chia cần tìm là:
          72 : 8 = 9
                       Đáp số: 9
  Chúc học tốt!!!
   
   

  Trả lời
 2. Gọi số chia là x 
  Ta có : 77 : x = 8 ( dư 5 )
                    x = ( 77 – 5 ) : 8
                    x = 9
  Vậy số bị chia là 9 .
  Giai thích + Công thức :
   Muốn tìm số chia có dư ta lấy ( số bị chia – số dư ) : thương 

  Trả lời

Viết một bình luận