Toán Lớp 3: Một hồ nước hình vuông có cạnh 30 cm . tính chu vi hình vuông ?

Toán Lớp 3: Một hồ nước hình vuông có cạnh 30 cm . tính chu vi hình vuông ?

TRẢ LỜI

 1. Tóm tắt:
  Cạnh:30cm
  Chu vi hình vuông:?cm
  Giải:
  Chu vi hồ nước hình vuông là:
  30 x 4 = 120 (cm)
  Đáp số: 120 cm
  Giải thích:
  Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài của bốn cạnh.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   120cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                Bài giải
                              Chu vi hồ nước hình vuông là:
                                30*4=120(cm)
                                 Đáp số:120cm
  Mình vt bằng máy tính nên ko có dấu nhân dấu nhân ình vt bằng dấu* nhé.
         Chúc bạn học tốt nhé

  Trả lời

Viết một bình luận