Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử( kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức) x ² – 3x – 10

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử( kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức)
x ² – 3x – 10

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  x^2-x-20
  =x^2-2 . x. 1/2+(1/2)^2-(1/2)^2-20
  =(x-1/2)^2-81/4
  =(x-1/2)^2-(9/2)^2
  =(x-1/2-9/2)(x-1/2+9/2)
  =(x-5)(x+4)
  x^2-3x-10
  =x^2- 2. x . 3/2 +(3/2)^2-(3/2)^2-10
  =(x-3/2)^2-49/4
  =(x-3/2)^2-(7/2)^2
  =(x-3/2-7/2)(x-3/2+7/2)
  =(x-5)(x+2)

  Trả lời

Viết một bình luận