Toán Lớp 5: tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1/2 m , chiều rộng 1/3 m và chiều cao là 1/5 m .

Toán Lớp 5: tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1/2 m , chiều rộng 1/3 m và chiều cao là 1/5 m .

TRẢ LỜI

 1. text{diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :}
  ( 1/3 + 1/2) xx 1/5 xx2 = 1/3 (m²)
  text{diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :}
  1/3 + 2xx ( 1/3 xx 1/2)= 2/3 (m²)
  text{Đáp số : diện tích xung quanh :} 1/3 m²
               text{diện tích toàn phần :} 2/3m²

  Trả lời

Viết một bình luận