Toán Lớp 3: Một đoạn dây đồng dài 38 dam được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 150 m. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mét ?

Toán Lớp 3: Một đoạn dây đồng dài 38 dam được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 150 m. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mét ?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận