Toán Lớp 3: một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg . Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg ?

Toán Lớp 3: một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg . Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg ?

0 bình luận về “Toán Lớp 3: một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg . Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg ?”

Viết một bình luận