Toán Lớp 6: tập hợp B các số tự nhiên có 2 chữ số trong chữ số hàng đơn vị gấp ba lần chữ số hàng chục giúp mình vk

Toán Lớp 6: tập hợp B các số tự nhiên có 2 chữ số trong chữ số hàng đơn vị gấp ba lần chữ số hàng chục
giúp mình vk

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tập hợp B các số tự nhiên có 2 chữ số trong chữ số hàng đơn vị gấp ba lần chữ số hàng chục giúp mình vk”

 1. Tập hợp B các số tự nhiên có 2 chữ số trong chữ số hàng đơn vị gấp ba lần chữ số hàng chục
  B = {13;26;39}
  (Chúc bạn học tốt)
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  B={13,26,39}
  13: hàng đơn vị gấp 3 lần
  26: Hàng đơn vị gấp 3 lần
  39: hàng đơn vị gấp 3 lần

Viết một bình luận