Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Có 9684 lít dầu chia đều vào 9 thùng .nến bớt ở mỗi thùng 38 lít dầu thù 3 thùng như vậy có bn lít dầu

Toán Lớp 3: Có 9684 lít dầu chia đều vào 9 thùng .nến bớt ở mỗi thùng 38 lít dầu thù 3 thùng như vậy có bn lít dầu

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3114 lít dầu
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                          Bài làm
  Mỗi thùng dầu có số lít dầu là:
                9684:9=1076(lít)
  Nếu bớt ở mỗi thùng 38 lít dầu thì mỗi thùng có số lít dầu là:
                 1076-38=1038(lít)
  3 thùng sau khi bớt có số lít dầu là:
                 1038×3=3114(lít)
                         Đáp số:3114 lít dầu
  chúc bn hk tốt
  M.H

 2. Mỗi thùng có số lít dầu là:
  9684 : 9 = 1076  (l)
  Mỗi thùng lúc sau có số dầu là:
  1076 – 38 = 1038  (l)
  Ba thùng như vậy có số dầu là:
  1038 xx 3 = 3114  (l)
  Đáp số: 3114  l dầu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )