Toán Lớp 3: bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác

By Hoa

Toán Lớp 3: bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác

0 bình luận về “Toán Lớp 3: bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác”

 1. @Kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 em hãy cắt một hình vuông thành 4 mảnh và ghép lại để được một hình tam giác:
  Cách 1: Cắt một hình vuông thành 4 mảnh thì ta sẽ có 4 hình vuông, nhưng 4 hình vuông không thể làm được 1 hình ta giác (Thực hành bạn nhé) (Loại)
  Cách 2: Trừ khi bạn cắt chéo thì có thể được

  Trả lời

Viết một bình luận