Toán Lớp 8: giúp em vs ạ Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là trung điểm của AC. CMR O cug là trung điểm của BD Hứa tặng 5* và ctlhn ạ

By Mai

Toán Lớp 8: giúp em vs ạ
Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là trung điểm của AC. CMR O cug là trung điểm của BD
Hứa tặng 5* và ctlhn ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giúp em vs ạ Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là trung điểm của AC. CMR O cug là trung điểm của BD Hứa tặng 5* và ctlhn ạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: ABCD là hình bình hành.
  \to \hat{BAC}=\hat{DCA} hay \hat{BAO}=\hat{DCO} (hai góc so le trong)
  Vì O là trung điểm của AC.
  \to OA=OC
  Xét ΔAOB và ΔCOD có:
  \hat{BAO}=\hat{DCO}(cmt)
  OA=OC(cmt)
  \hat{AOB}=\hat{COD}(hai góc đối đỉnh)
  \to ΔAOB=ΔCOD(g.c.g)
  →OB=OD (hai cạnh tương ứng)
  \to O là trung điểm của BD
  \to đpcm

  Trả lời

Viết một bình luận