Toán Lớp 3: tính nhanh 38 + 162 +20+25+ 175+ 180 giúp mk với

By Ðan Khanh

Toán Lớp 3: tính nhanh
38 + 162 +20+25+ 175+ 180
giúp mk với

0 bình luận về “Toán Lớp 3: tính nhanh 38 + 162 +20+25+ 175+ 180 giúp mk với”

 1. Giải đáp: 600
   Lời giải và giải thích chi tiết:
    38 + 162 +20+25+ 175+ 180 =[ 38 + 162 ]+ [ 20 + 180 ] + [ 25+ 175 ]
                                                     = 200 + 200+ 200
                                                      = 200 x 3
                                                        = 600
        
   

  Trả lời

Viết một bình luận