Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: cÂU 9: Chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài là :

Toán Lớp 3: cÂU 9: Chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài là :

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 1 nữa = 5m chiều rộng hình chữ nhật là:10:2=5(m)chu vi hình chữ nhật là:(10+5)x2=30(m)đáp số: 30 m

 2. Giải đáp: đổi 1 nửa = 5
   chiều rộng là:
  10:2=5(m)
  chu vi hình đó là:
  (10+5)x2=30(m)
  đáp số 30 m
  xin hay nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh