Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lý thuyết của Cách tính số lượng số hạng của dãy số. Cách tính tổng một dãy số tự nhiên.

Toán Lớp 5: Lý thuyết của
Cách tính số lượng số hạng của dãy số.
Cách tính tổng một dãy số tự nhiên.

Comments ( 2 )

 1. +Cách tính số lượng số hạng của 1 dãy số ta lấy:
  (SC – SĐ) : KC + 1
  +Cách tính tổng dãy số ta lấy:
  (SC + SĐ) x SLSH : 2
   

 2. CÔNG THỨC TÍNH SỐ CÁCH ĐỀU:
  Để tính số các số hạng của dãy ta làm như sau:
  (số lớn nhất của dãy – số bé nhất của dãy) : số khoảng cách của hai số hạng liên tiếp trong dãy + 1
  Để tính tổng của dãy ta làm như sau:
  [(số lớn nhất của dãy + số bé nhất của dãy) × số các số hạng (công thức nêu trên)] : 2.
  Tham khảo công thức và ví dụ tại câu hỏi: https://anhsangsoiduong.vn/cau-hoi/2058618

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung