Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị, giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì hiệu mới là 49. Tìm hiệu lúc đầu?

Toán Lớp 2: Nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị, giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì hiệu mới là 49. Tìm hiệu lúc đầu?

Comments ( 2 )

 1. Hiệu tăng thêm là:
  8 + 21 = 29
  Hiệu lúc đầu là:
  49 – 29 = 20
  Đáp số: 20

 2. Nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị, giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì hiệu mới là 49. Tìm hiệu lúc đầu?
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  kết quả là
  49-8-21=20
  vì nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị thì thì số đó trừ đi 8 đơn vị
  vì nếu giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì số đó trừ đi 21 đơn vị
  vậy kết quả là 20.
  NO COPY
  Vote 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay cho mình nhé!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly