Toán Lớp 2: Nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị, giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì hiệu mới là 49. Tìm hiệu lúc đầu?

Toán Lớp 2: Nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị, giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì hiệu mới là 49. Tìm hiệu lúc đầu?

TRẢ LỜI

 1. Nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị, giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì hiệu mới là 49. Tìm hiệu lúc đầu?
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  kết quả là
  49-8-21=20
  vì nếu tăng số bị trừ lên 8 đơn vị thì thì số đó trừ đi 8 đơn vị
  vì nếu giảm số trừ xuống 21 đơn vị thì số đó trừ đi 21 đơn vị
  vậy kết quả là 20.
  NO COPY
  Vote 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay cho mình nhé!

  Trả lời

Viết một bình luận