Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: một miếng đất hình chữ nhật chó chu vi là 90m và tỉ số giữa 2 cạnh là 2/3 .tính diện tích của mảnh vườn

Toán Lớp 7: một miếng đất hình chữ nhật chó chu vi là 90m và tỉ số giữa 2 cạnh là 2/3 .tính diện tích của mảnh vườn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi miếng đất đó là
  90:2=45(m)
  Cho a/b=2/3
  →a/2=b/3 và a+b=45
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/2=b/2=a+b/2+3=45/5=9
  Suy ra: a/2=18→a=9.2=18
  b/3=18→b=9.3=27
  Chiều rộng là 18m
  Chiều dài là 27m
  Diện tích miếng đất hình chữ nhật đó là
  27×18=486(m2)
  Đáp số 486m2

 2. Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là : a và b
  ⇒ b = 2/3 a
  Ta có : ( a + b ) . 2 = 90
  ⇔ a + 2/3 a = 90 : 2
  ⇔ a . ( 1 + 2/3 ) = 45
  ⇔ a . 5/3 = 45
  ⇔ a = 45 : 5/3
  ⇔ a = 27
  ⇒ b = 27 . 2/3 = 18
      Diện tích mảnh vườn đó là :
        27 . 18 = 486 ( m^2 )
  Vậy , diện tích mảnh vườn đó là : 486 m^2 .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )