Toán Lớp 6: Một xe lửa đi từ a lúc 6 giờ 45 phút để đến b với vận tốc 40,5 km h dọc đường xe luôn nghỉ tại các ga hết 36 phút hỏi xe lửa đến b vào

Toán Lớp 6: Một xe lửa đi từ a lúc 6 giờ 45 phút để đến b với vận tốc 40,5 km h dọc đường xe luôn nghỉ tại các ga hết 36 phút hỏi xe lửa đến b vào lúc nào biết rằng quãng đường AB dài 97 km 200 m

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  9 giờ 45 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 97 km 200 m = 97,2 km
  2,4 giờ = 2 giờ 24 phút
  Thời gian xe lửa đi quãng đường AB là:
  97,2 : 40,5 = 2,4 (giờ)
  Thời điểm xe lửa đến B là:
  6 giờ 45 phút + 2 giờ 24 phút + 36 phút = 9 giờ 45 phút
  Đáp số: 9 giờ 45 phút

  Trả lời
 2.                                                         Giải
                                        Đổi 97 km 200 m=97,2 km
                                     Xe lửa đó đi hết số thời gian là:
                                            97,2 : 40,5=2,4 (giờ)
                                        Đổi 2,4 giờ=2 giờ 24 phút
                                     Xe lửa đó đến B lúc:
                                           6 giờ 45 phút + (36 phút + 2 giờ 24 phút)=9 giờ 45 phút
                                                         Đáp số:9 giờ 45 phút

  Trả lời

Viết một bình luận