Toán Lớp 2: mot người có 18 kg gạo nếp và 50 kh gạo te .sau khi người đó bán đi một số gạo te thì số gạo te bằng số gạo nếp. hỏi người đó đã bán ba

Toán Lớp 2: mot người có 18 kg gạo nếp và 50 kh gạo te .sau khi người đó bán đi một số gạo te thì số gạo te bằng số gạo nếp. hỏi người đó đã bán bao nhieu kh gạo te

TRẢ LỜI

 1. Hiệu số kg gạo tẻ và số kg gạo nếp là:
    50 – 18 = 32 (kg)
  Vậy người đó đã bán 32kg gạo tẻ
  (vì người đó bán đi 32kg gạo tẻ thì số kg gạo tẻ và gạo nếp bằng nhau là 18kg)
  chúc bạn học tốt 😉

  Trả lời

Viết một bình luận