Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao

Toán Lớp 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là
               78 + 13 = 91 ( kg )
                                ĐS : 91 kg đường
  Xin hay nhất ạ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Số ki-lô-gam đường buổi chiều cửa hàng đó bạn được là:}
         text{78 + 13 = 91 (kg)}
              text{Đáp số: 91 kg đường}
  text{Chúc bạn học tốt}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )