Toán Lớp 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao

By Thanh THương

Toán Lớp 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Số ki-lô-gam đường buổi chiều cửa hàng đó bạn được là:}
         text{78 + 13 = 91 (kg)}
              text{Đáp số: 91 kg đường}
  text{Chúc bạn học tốt}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là
               78 + 13 = 91 ( kg )
                                ĐS : 91 kg đường
  Xin hay nhất ạ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận