Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O đường kính AB có C là một điểm thuộc đường tròn. kẻ CH vuông góc với AB. vẽ đường tròn đường kính AH và đường tròn

By Mỹ anh

Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O đường kính AB có C là một điểm thuộc đường tròn. kẻ CH vuông góc với AB. vẽ đường tròn đường kính AH và đường tròn đường kính HB chúng cắt AC,BC lần lượt tạiMm và N. a) chứng minh CM.CA=CN.CB b) I đối xứng với H quá ac,K đối xứng với H qua cb,chứng minh i,c,k thẳng hàng c) chứng minh ok là tiếp tuyến đường tròn tâm O

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O đường kính AB có C là một điểm thuộc đường tròn. kẻ CH vuông góc với AB. vẽ đường tròn đường kính AH và đường tròn”

Viết một bình luận