Toán Lớp 5: 1. Một cửa hàng mua bếp ga để bàn với giá 1 240 000 đồng một bếp ga. Hỏi cửa hàng đó phải bán mỗi bếp ga đã mua với giá bao nhiêu để đư

By Bảo Anh

Toán Lớp 5: 1. Một cửa hàng mua bếp ga để bàn với giá 1 240 000 đồng một bếp ga. Hỏi cửa hàng đó phải bán mỗi bếp ga đã mua với giá bao nhiêu để được lãi 8% một cái.
2. Để phòng chống dịch Covid-19, nhà trường phất khẩu trang cho học sinh. Tổng số học sinh khối Bốn và khối Năm là 155 em, số học sinh khối Bốn bằng 3/2 số học sinh khối Năm. Tính số khẩu trang mỗi khối nhận được, biết mỗi em được phát 2 cái.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1. Một cửa hàng mua bếp ga để bàn với giá 1 240 000 đồng một bếp ga. Hỏi cửa hàng đó phải bán mỗi bếp ga đã mua với giá bao nhiêu để đư”

 1. Câu 1
  Cửa hàng đó phải bán mỗi bếp ga với giá để được lãi 8% một cái là :
  240 000 × 8% + 240 000 = 259 200 ( đồng )
  Câu 2
  Số học sinh khối 4 được nhận số khẩu trang  là :
  155 : ( 3 + 2 ) × 3 × 2 = 186 ( cái )
  Số học sinh khối 5 nhận được số khẩu trang là :
  155 : ( 3 + 2 ) × 2 × 2 = 124 ( cái )
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. 1.
  Cửa hàng đó phải bán mỗi bếp ga đã mua với giá là:
  240 000 × 108 : 100 = 259 200 (đồng)
  Đáp số: 259 200 đồng
  2.
  Số khẩu trang học sinh khối 4 được nhận là:
  155 : ( 3 + 2 ) × 3 × 2 = 186 (cái)
  Số khẩu trang học sinh khối 5 được nhận là:
  155 : ( 3 + 2 ) × 2 × 2 = 124 (cái)
  Đáp số: khối 4: 186 cái;
               khối 5: 124 cái
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

  Trả lời

Viết một bình luận