Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có đường cao AH , từ H vẽ HM vuông góc với AB , HN vuông góc với AC a, Biết AH = 15cm , HC=36 cm , BC =56 cm . Tính AB

By Tâm

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có đường cao AH , từ H vẽ HM vuông góc với AB , HN vuông góc với AC
a, Biết AH = 15cm , HC=36 cm , BC =56 cm . Tính AB , AC
b,Chứng minh AB.AM=AC.AN và tam giác ABC đồng dạng với tam giác ANM
c, Chứng minh AB.CM=AC.BN

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có đường cao AH , từ H vẽ HM vuông góc với AB , HN vuông góc với AC a, Biết AH = 15cm , HC=36 cm , BC =56 cm . Tính AB”

 1. a, (bạn xem lại số liệu vì không phù hợp với hệ thức lượng)
  b,
  $\Delta AHB$ vuông tại $H$, $HM\bot AB$ có:
  $AH^2=AM.AB$
  $\Delta AHC$ vuông tại $H$, $HN\bot AC$ có:
  $AH^2=AN.AC$
  Suy ra $AM.AB=AN.AC$
  $\to \dfrac{AM}{AN}=\dfrac{AC}{AB}$
  Mà $\widehat{MAN}=90^o$ chung
  $\to \Delta MAN\backsim\Delta CAB$ (c.g.c)
  c,
  Có $AC//MH(\bot AB)$ nên $MH//AC$
  $\to \widehat{BHM}=\widehat{BCA}$
  $AMHN$ là hình chữ nhật nên là tứ giác nội tiếp do có bốn góc là góc vuông.
  $\to \widehat{BAH}=\widehat{MNH}$
  Mặt khác $\widehat{BHM}=\widehat{BAH}=90^o-\widehat{ABC}$
  Xét tứ giác $BMNC$ có:
  $\widehat{BMN}+\widehat{BCA}$
  $=90^o=\widehat{NMH}+\widehat{BCA}$
  $=90^o+\widehat{NMH}+\widehat{BHM}$
  $=90^o+\widehat{NMH}+\widehat{BAH}$
  $=90^o+\widehat{NMH}+\widehat{MNH}$
  $=90^o+90^o=180^o$
  $\to BMNC$ là tứ giác nội tiếp 
  $\to \widehat{ABN}=\widehat{ACM}$
  Mà $\widehat{BAC}$ chung 
  $\to \Delta ABN\backsim\Delta ACM$ (g.g)
  $\to \dfrac{ AB}{BN}=\dfrac{ AC}{CM}$
  $\to AB.CM=AC.BN$ 

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-co-duong-cao-ah-tu-h-ve-hm-vuong-goc-voi-ab-hn-vuong-goc-voi-ac-a-bi

  Trả lời

Viết một bình luận