Toán Lớp 9: Giải phương trình a. ×- √ ×-1=0 b. (3-2x) ²= √(2x-3) ²

By Kim Xuân

Toán Lớp 9: Giải phương trình
a. ×- √ ×-1=0
b. (3-2x) ²= √(2x-3) ²

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Giải phương trình a. ×- √ ×-1=0 b. (3-2x) ²= √(2x-3) ²”

 1. Giải đáp:
  a)x-\sqrt{x}-1=0(x>=0)
  <=>x-\sqrt{x}+1/4-5/4=0
  <=>(\sqrt{x}-1/2)^2-5/4=0
  <=>(\sqrt{x}-1/2-\sqrt5/2)(\sqrt{x}-1/2+\sqrt5/2)=0
  Vì 1/2<sqrt5/2
  =>\sqrt5/2-1/2>0
  =>sqrtx+sqrt5/2-1/2>0
  <=>\sqrt{x}-1/2-\sqrt5/2=0
  <=>sqrtx=(sqrt5+1)/2
  <=>x=(sqrt5+1)^2/4
  <=>x=(6+2sqrt5)/4=(3+sqrt5)/2
  b)(3-2x)^2=\sqrt{(2x-3)^2}
  <=>(2x-3)^4=(2x-3)^2
  <=>(2x-3)^2[(2x-3)^2-1]=0
  <=>(2x-3)^2(2x-4)(2x-2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac32\\x=2\\x=1\end{array} \right.\) 

  Trả lời

Viết một bình luận