Toán Lớp 2: Bài tính nhanh lớp 2 11 + 28 + 24 + 16 + 16 + 12 + 9 ghi là gì ạ

Toán Lớp 2: Bài tính nhanh lớp 2 11 + 28 + 24 + 16 + 16 + 12 + 9 ghi là gì ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận