Toán Lớp 12: Tìm x,y là số tự nhiên biết : (x+4)=y(x+1)

Toán Lớp 12: Tìm x,y là số tự nhiên biết :
(x+4)=y(x+1)

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Tìm x,y là số tự nhiên biết : (x+4)=y(x+1)”

 1. Giải pháp
  Tìm $x$
  ${(x+4)=y(x+1)}$
  ${x+4=yx+y}$
  ${x+4−yx=y}$
  ${x−yx=y−4}$
  ${(1−y)x=y−4}$
  $\dfrac{(1-y)x}{1-y}=$ $\dfrac{y-4}{1-y}$
  $x=\dfrac{y-4}{1-y}$
  Tìm $y$
  ${(x+4)=y(x+1)}$
  ${x+4=yx+y}$
  ${yx+y=x+4}$
  ${(x+1)y=x+4}$
  $\dfrac{(x+1)y}{x+1}=$ $\dfrac{x+4}{x+1}$
  $y=\dfrac{x+4}{x+1}$

Viết một bình luận