Toán Lớp 6: Cho hình thang cân ABCD với cạnh đáy là AB và CD. Biết BD=6cm, BC= 4cm. Tính AC, AD

Toán Lớp 6: Cho hình thang cân ABCD với cạnh đáy là AB và CD. Biết BD=6cm, BC= 4cm. Tính AC, AD

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho hình thang cân ABCD với cạnh đáy là AB và CD. Biết BD=6cm, BC= 4cm. Tính AC, AD”

Viết một bình luận