Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’.

Toán Lớp 12: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  ko chứng minh đc :
  vì a và b là 2 số tự nhiên nên khi đạo hàm sẽ =0
  (=) ta có a<b 
  đạo hàm a và b 
  =) a’=b’ = 0 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )