Toán Lớp 12: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’.

By Ái Hồng

Toán Lớp 12: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’.

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’.”

Viết một bình luận