Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1, Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng thực tế có 1 số người phải chuyển đi nơi khác nên số gạo đó ăn được t

Toán Lớp 5: 1, Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng thực tế có 1 số người phải chuyển đi nơi khác nên số gạo đó ăn được trong 25 ngày thì mới hết.Hỏi có bao nhiêu người chuyển đi ?
2,Một thùng dầu nặng 16 kg,vỏ thùng nặng bằng 1/7 lượng dầu trong thùng.Hỏi số dầu trong thùng nặng bao nhiêu kg?

Comments ( 2 )

 1. 1
  text(số khẩu phần:)
  text(120×20=2400 khẩu phần )
  text(số người ăn 2400 khẩu phần đó trong 25 ngày:)
  text(2400:25=96 người )
  text(số người chuyển đi:)
  text(120-96=24 người )
  text(đáp số: 24 người )
  2
  text(tổng số phần bằng nhau là: )
  text(1+7=8 phần )
  text(số dầu trong thùng nặng:)
  text(16:8×7=14 kg)
  text(đáp số: 14 kg)

 2. $1$
  Số người ăn trong 25 ngày là:
      $20×120:25=96(người)$
  Số người đã chuyển đi là:
      $120-96=24(người)$
          Đáp số: $24$ $người$
  $2$
  Tổng số phần của vỏ thùng và lượng dầu trong thùng là:
        $1 + 7 = 8 (phần)$
  Giá trị của mỗi thùng dầu là:
       $ 16 : 8 = 2 (kg)$
  Số dầu trong thùng nặng là:
      $ 2 × 7 = 14 (kg)$
           Đáp số: $14$ $kg$
  #Lazy warrirors
  @Xin ctrlhn ạ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương