Toán Lớp 12: Chứng minh rằng: a) (a + b)’ = a + b’; b) a(b’) = ab + a.

By Nhã Trúc

Toán Lớp 12: Chứng minh rằng:
a) (a + b)’ = a + b’;
b) a(b’) = ab + a.

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Chứng minh rằng: a) (a + b)’ = a + b’; b) a(b’) = ab + a.”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có (a+b)’ = a’ + b’ 
  YCĐB ta pải CM: a’ +b’ = a+b’ 
  (=) a’ =a 
  để a’=a ta chỉ có TH a’=a=0
  b
  a(b’) = ab + a
  ko chứng minh đc đạo hàm này 
   

  Trả lời

Viết một bình luận