Toán Lớp 7: cho tam giác vuông cân tại A . vẽ AM vuông góc BC . Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh AC lấy điểm F sao cho ME vuông góc MF . a, CMR

By Bích Hằng

Toán Lớp 7: cho tam giác vuông cân tại A . vẽ AM vuông góc BC . Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh AC lấy điểm F sao cho ME vuông góc MF . a, CMR : tam giác MAB và tam giác MAC vuông cân b, Tính MEF và MFE

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác vuông cân tại A . vẽ AM vuông góc BC . Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh AC lấy điểm F sao cho ME vuông góc MF . a, CMR”

Viết một bình luận