Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh SA, SD và P là điểm thuộc cạnh SB sao cho SP=3PB. Tìm giao điểm Q của SC

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh SA, SD và P là điểm thuộc cạnh SB sao
cho SP=3PB. Tìm giao điểm Q của SC và (MNP)

TRẢ LỜI

 1. $SC\subset (SAC)$
  Trong $(ABCD)$, $AC\cap BD=O$
  Trong $(SBD)$, $PN\cap SO=I$
  Mà $SO\subset (SAC)$
  $\to PN\cap (SAC)=I$
  $\to (SAC)\cap (PMN)=MI$
  Trong $(SAC)$, $MI\cap SC=Q$
  Vậy $SC\cap (PMN)=Q$

  toan-lop-11-cho-hinh-chop-s-abcd-goi-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-canh-sa-sd-va-p-la-diem-thuo

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Điểm Q thuộc SC thỏa SQ=3QC.
  Lời giải và giải thích chi tiết: Bạn cần vẽ hình ra để thấy rõ hơn.
  1. Qua P kẻ đường thẳng song song với BC cắt SC tại Q’.
  2. Ta có MN // AD (đường trung bình), PQ’ // BC (theo tỷ lệ).
  3. C/m Q thuộc mp (MNP).
  4. Kết luận đpcm.

  Trả lời

Viết một bình luận