Toán Lớp 10: cho hàm số y = x^2/2 – 13x có đồ thị là (P) xác định tọa độ đỉnh (I), trục đối xứng và lập bảng biến thiên CẦN GẤP PLEASE

Toán Lớp 10: cho hàm số y = x^2/2 – 13x có đồ thị là (P) xác định tọa độ đỉnh (I), trục đối xứng và lập bảng biến thiên
CẦN GẤP PLEASE

TRẢ LỜI

Viết một bình luận