Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Trong các điểm được cho dưới đây điểm nào có đỉnh của đồ thị hàm số y=x2-3x+5 A (3,5) B (2,3) C (3/2,11/4) D (1/2,15/4)

Toán Lớp 10: Trong các điểm được cho dưới đây điểm nào có đỉnh của đồ thị hàm số y=x2-3x+5
A (3,5)
B (2,3)
C (3/2,11/4)
D (1/2,15/4)

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   y=x^2-3x+5 (P)
  Hoành độ đỉnh: x=-b/(2a)=-(-3)/(2.1)=3/2
  Thay x=3/2 vào (P) ta được 
  y=(3/2)^2-3.(3)/2+5=11/4
  Vậy đỉnh của đồ thị (P) là: (x;y)=(3/2;11/4)

 2.   Hoành độ đỉnh của hàm số là :
  x = [ -b ] / [ 2a ] = [ – ( -3 ) ] / [ 2 . 1 ] = 3/2
   Thay x = 3/2 vào đồ thị hàm số, ta được : 
      y = ( 3/2 )² – 3 . ( 3/2 ) + 5
      y = 9/4 – 9/2 + 5
      y = [ -9 ] / 4 + 5
      y = [ 11 ] /4
   Vậy tọa đọ đỉnh của hàm số bằng ( 3/2 ; [ 11] / 4 )
  ⇒ C ( 3/2 ; [11]/4 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )