Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một cái sân rộng 2855m vuông .Người ta lát sân gạch men hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi cần phải mua bao nhiêu viên gạch loại đó

Toán Lớp 4: Một cái sân rộng 2855m vuông .Người ta lát sân gạch men hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi cần phải mua bao nhiêu viên gạch loại đó

Comments ( 2 )

 1. diện tích mỗi viên gạch là :
  4×4 = 16(dm vuông)
  Đổi : 2855m vuông = 285500dm vuông
  Số viên gạch hình vuông loại đó cần phải mua là :
  285500 : 16 =17843 viên
  Đ/S : 17843 viên gạch
   

 2.                   Giải : 
  Diện tích viên gạch loại đó là:
       $4$ × $4$ = $16$ (dm²)
  Đổi $16$ dm² =  
  Số viên gạch loại đó cần phải mua là:
    $2856$ : $0,16$ = $17850$ (viên)
                      Đáp số:  viên gạch.
  #NgocHanOwO
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )