Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Giải cho tui nha mọi người ơi cô dì chú bác giải hộ cháu cháu cho 5 sao Câu 5: a.45,234 + 24,682 b.17,42 – 8,623 c.12,5 × 3,7 d.95,2 :

Toán Lớp 5: Giải cho tui nha mọi người ơi cô dì chú bác giải hộ cháu cháu cho 5 sao
Câu 5:
a.45,234 + 24,682
b.17,42 – 8,623
c.12,5 × 3,7
d.95,2 : 68
Lưu ý đây là đặt tính rồi tính nha

Comments ( 1 )

  1. Bạn xem hình nhé, cho mik ctlhn akkk
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-5-giai-cho-tui-nha-moi-nguoi-oi-co-di-chu-bac-giai-ho-chau-chau-cho-5-sao-cau-5-a-45-23

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )