Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: .Hai xe máy cùng đi từ A đến B . Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình mỗi xe, biết rằng trung

Toán Lớp 7: .Hai xe máy cùng đi từ A đến B . Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình mỗi xe, biết rằng trung bình một phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai 100m

Comments ( 2 )

 1. Đổi: 1 giờ 20 phút = 80 phút
  1 giờ 30 phút = 90 phút
  Coi vận tốc của hai xe lần lượt là: V1 và V2
  Theo điều kiện bài ta có: 
  80 V1 = 90 V2 vs V1 – V2 = 100
  Vậy vận tốc xe máy thứ nhất:
  90 x 10 = 900 m / phút= 54 km/giờ
  Vận tốc xe máy thứ hai:
  100 – 54 = 46 km/giờ

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1h20ph=80ph
        1h30ph=90ph
  giả sử vận tốc của hai xe máy là V1( m/ph) và V2(m/ph)
  Theo điều kiện bài ra ta có: 80 V1=90 V2 và V1-V2 = 100
  Vậy:V1=90×10=900(m/ph) = 54 (km/h)
        V2=80×10=800(m/ph) = 48 (km/h)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )