Toán Lớp 1: CHO SỐ A=123456 ĐẾN 50515253 BẰNG CÁCH VIẾT LIÊN TIẾP CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 1 ĐẾN 53 A HỎI A CÓ BAO NHIÊU CHỮ SỐ B CHỮ SỐ 2 XUẤT HIỆN BAO

Toán Lớp 1: CHO SỐ A=123456 ĐẾN 50515253 BẰNG CÁCH VIẾT LIÊN TIẾP CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 1 ĐẾN 53 A HỎI A CÓ BAO NHIÊU CHỮ SỐ B CHỮ SỐ 2 XUẤT HIỆN BAO NHIÊU LẦN CHỮ SỐ THỨ 50 LÀ CHỮ SỐ NÀO 50 ĐIỂM MN NHANH GIÚP MK CÁI

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   97 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta thấy có 9 chữ số 1 
  có số có 2 chữ số là : 53 – 9 = 44 ( chữ số )
  vì có 2 chữ số nên sẽ có là : 44 * 2 = 88 ( chữ số )
  A có số chữ số là 88 + 9 = 97 ( chữ số )
  chúc em học em học tốt

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   97 chữ số
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta thấy có 9 chữ số 1.
  Có số có 2 chữ số là :
      53-9=44(số)
  Vì có 2 chữ số nên sẽ có:
       44 nhân 2 =88(chữ sô)
  A có số chữ số là:
        88+9=97(chữ số)
  Chị chúc em học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận