Toán Lớp 8: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải may 50 chiếc áo. Nhưng do cải tiến máy móc, nên m

Toán Lớp 8: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải may 50 chiếc áo. Nhưng do cải tiến máy móc, nên mỗi ngày
phân xưởng đã may được 56 chiếc áo. Vì vậy, không những phân xưởng hoàn thành trước kế hoạch 3 ngày mà còn may thêm được 120 chiếc áo. Tính số chiếc áo phân xưởng phải may theo kế hoạch.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $2400$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi $x$ là số chiếc áo phân xưởng phải may theo kế hoạch
  $(\frac{x}{50}-3).56=$ $\frac{28}{25}x-168$ là số áo thực tế may
  Theo đề ta có 
  $x+120=\frac{28}{25}x-168$
  $\frac{-3}{25}x=-288$
  $x=2400(n)$
  Vậy số chiếc áo phân xưởng phải may theo kế hoạch là $2400$ chiếc

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số áo xưởng phải may theo kế hoạch là: x(c hiếc) (ĐK:x∈NN**)
         thời gian xưởng hoàn thành công việc theo kế hoạch là: x/(50) (ngày)
         số áo xưởng phải may theo thực tế là: x+120(c hiếc)
         thời gian xưởng hoàn thành công việc theo thực tế là: (x+120)/(56) (ngày)
  Vì xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch 3 ngày nên ta có phương trình:
         x/(50)-3=(x+120)/(56)
     <=> (28x)/(1400)-(4200)/(1400)=(25(x+120))/(1400)
       => 28x – 4200 = 25x + 3000
     <=> 3x = 7200
     <=> x = 2400(t/m)
   Vậy theo kế hoạch xưởng phải may 2400 chiếc áo

  Trả lời

Viết một bình luận