Toán Lớp 10: Cho hình vuông ABCD cạnh a, khi đó vecterAB.vecterAC bằng

Toán Lớp 10: Cho hình vuông ABCD cạnh a, khi đó vecterAB.vecterAC bằng

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=a^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$
  $\Rightarrow \begin{cases}\widehat{BAC} = 45^\circ\\AC = AB\sqrt2 = a\sqrt2\end{cases}$
  Ta được:
  $\quad \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$
  $= AB.AC.\cos\widehat{BAC}$
  $= a.a\sqrt2.\cos45^\circ$
  $= a^2$

  Trả lời

Viết một bình luận