Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Huhu em mọi người giúp em vớiiiiiiiii Bài 3: Cho magie tác dụng vừa đủ với 7,3g axit clohidric (HCl) tạo thành 9,5g magie clorua (MgCl2

Hóa học Lớp 8: Huhu em mọi người giúp em vớiiiiiiiii
Bài 3: Cho magie tác dụng vừa đủ với 7,3g axit clohidric (HCl) tạo thành 9,5g magie clorua (MgCl2) và 0,2g khí hidro
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng.
b. Tính khối lượng magie đã tham gia phản ứng
Bài 4: Đốt cháy 3,2g lưu huỳnh (S) trong khí oxi thu được 6,4g lưu huỳnh đioxit (SO2). Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 3:
  a, Phương trình chữ:
  Magie + Axit Clohidric → Magie Clorua + Khí Hidro
  Công thức khối lượng:
  m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  b, Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  hay: m_{Mg} + 7,3 = 9,5 + 0,2
  ⇒ m_{Mg} = 9,5 + 0,2 – 7,3
  ⇒ m_{Mg} = 2, 4 (g)
  Vậy khối lượng Magie đã tham gia phản ứng là 2,4g
  Bài 4:
  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_{S} + m_{O_2} = m_{SO_2}
  hay: 3,2 + m_{O_2}= 6,4
  ⇒ m_{O_2} = 6,4 – 3,2
  ⇒ m_{O_2} = 3,2 (g)
  Vậy khối lượng của khí Oxi đã phản ứng là 3,2g

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 3:
  a) m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  b) Áp dụng đlbtkl, ta có:
  m_{Mg} + m_{HCl} = m_{MgCl_2} + m_{H_2}
  m_{Mg} + 7,3 = 9,5 + 0,2
  m_{Mg} = 9,7 – 7,3
  m_{Mg} = 2,4g
  Bài 4:
  m_S + m_{O_2} = m_{SO_2}
  3,2 + m_{O_2} = 6,4
  m_{O_2} = 6,4 – 3,2 = 3,2g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú