Hóa học Lớp 8: Đốt 0,125 mol H2 trong bình kín chứa sẵn 2,668 lít O2 bằng tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp . Tính số phân tử nước thu được

Hóa học Lớp 8: Đốt 0,125 mol H2 trong bình kín chứa sẵn 2,668 lít O2 bằng tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp . Tính số phân tử nước thu được, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Đốt 0,125 mol H2 trong bình kín chứa sẵn 2,668 lít O2 bằng tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp . Tính số phân tử nước thu được”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $nO_2=$ (2,668)/(22,4) $=0,119mol$
  PTHH: $2H_2+O_2(to)→2H_2O$
             0,125                           0,125      (mol)
  Xét tỉ lệ:
  (nH_2)/2 =  (0,125)/2 $=0,0625<$ (nO_2)/1 = (0,119)/1 $=0,119$
  ⇒Lượng $H_2$ hết, lượng $O_2$ còn dư. ⇒Tính theo $nH_2$
  The phương trình, ta có:
  $nH_2O=nH_2=0,125mol$
  Số phân tử nước thu được là:
  $0,125.6.10^{23}=0,75.10^{23}=7,5.10^{22}$ phân tử.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   2H2 +O2 –nhiệtđộ–>  2H2O
  – Theo đề : n O2 = V ÷ 22.4 = 2.668 ÷ 22.4 ≈ 0.1 (mol) 
  – Lập tỉ lệ : 0.125/2   < 0.1/1 ⇒ sau phản ứng O2 dư, tính theo H2 
  -Theo pt: nH2 = nH2O = 0.125 (mol)
  ⇒ Số phân tử H2O = n × 6×10²³ = 0.125 × 6×10²³  =  7.5×10²²
  #milkteanguyen

Viết một bình luận