Toán Lớp 8: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1.

Question

Toán Lớp 8: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 5 ngày 2022-06-20T18:50:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3n-7 \vdots n+1
  3(n+1)-10 \vdots n+1
  Mà 3(n+1)\vdots n+1
  =>10 \vdots n+1
  => n+1 \in Ư(10)={1;2;5;10}
  => n\in {0;1;4;9}                                   
  Vậy n\in {0;1;4;9}                            
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với   n ∈ N
  3n – 7 \vdots n + 1
  ⇒ 3(n + 1) – 10 \vdots n + 1
  ⇒ 10 \vdots n + 1
  ⇒ n + 1 ∈ Ư_((10)) = {1 ; 2 ; 5 ; 10}
  ⇒ n = {0 ; 1 ; 4 ; 9}
  Vậy  n = {0 ; 1 ; 4 ; 9}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )