Toán Lớp 5: Người ta đự tính sẽ có 10 công nhân làm việc nên chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Do yêu cầu của công việc, người ta phải cử gấp rưỡi

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 5: Người ta đự tính sẽ có 10 công nhân làm việc nên chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Do yêu cầu của công việc, người ta phải cử gấp rưỡi số công nhân tới làm.Hỏi với số gạo đã chuẩn bị thì số công nhân

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Người ta đự tính sẽ có 10 công nhân làm việc nên chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Do yêu cầu của công việc, người ta phải cử gấp rưỡi”

 1. Để chuẩn bị đủ gạo ăn trong 1 ngày thì cần số công nhân là:
  10 × 15=150 (người)
  Tổng số công nhân trong dự tính và được cử thêm là:
  10 + (3/2 × 10)=25 (người)
  Vậy với số gạo đã chuẩn bị thì 15 công nhân đó ăn hết chỗ gạo trong số ngày là:
  150 : 25=6 (ngày)
  Đáp số: 6 ngày.
  Giải thích thêm: gấp rưỡi là gấp 1,5=3/2.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gấp  = gấp 0,5 = gấp 1/2
  Để chuẩn bị đủ gạo ăn trong 1 ngày thì cần có số công nhân:
  150 (người)
  Tổng số công nhân trong dự tính với được cử thêm:
  =15 (người)
  Với số gạo đã chuẩn bị thì 15 công nhân đó sẽ ăn hết chỗ gạo trong số ngày là:
  10 (ngày)
  Đáp số:  ngày.

  Trả lời

Viết một bình luận