Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x³+3x²+3x+1

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử x³+3x²+3x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-11T09:08:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^3+3x^2+3x+1
  =x^3+3.x^2 .1+3.x.1^2+1^3
  =(x+1)^3

 2. ta có x³+3x²+3x+1
  =x³+3x²1+3×1²+1³
   =(x+1)³

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )