Toán Lớp 8: tam giác abc, có góc a=90°, m thuộc bc. điểm e,f lần lượt đối xứng m qua ab và ac. so sánh góc MAE và góc MAB chứng minh 3 điểm e a f

By Ái Hồng

Toán Lớp 8: tam giác abc, có góc a=90°, m thuộc bc. điểm e,f lần lượt đối xứng m qua ab và ac.
so sánh góc MAE và góc MAB
chứng minh 3 điểm e a f thẳng hàng.
Viết một bình luận