Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. E đối xứng với M qua N a, BMNC là hình gì? Vì sao? b, AECM là hình gì? Vì

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. E đối xứng với M qua N
a, BMNC là hình gì? Vì sao?
b, AECM là hình gì? Vì sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tháng 2022-12-22T18:02:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Trong tâm giác ABC có M là trung điểm của ab , n là trung điểm của AC suy ra mn là đường trung bình của tam giác ABC suy ra mn sống song bc ,mn bằng 1/2 BC xét tứ giác bmnc có mn sống song bc suy ra tứ giác mnbc là hình thang suy ra gốc b bằng gốc c vậy từ giác mnbc là hình thang cân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )