Toán Lớp 6: 15 .24 trừ 14 .24 ( 145 chia 5 trừ 27 ) giúp tui

Question

Toán Lớp 6: 15 .24 trừ 14 .24 ( 145 chia 5 trừ 27 ) giúp tui, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-12-22T14:49:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   =-312
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   15.24-14.24.(145:5-27)
  = 15.24-14.24.( 29-27)
  = 15.24-14.24.2
  = 15.24-(14.2).24
  = 15.24-28.24
  = (15-28) . 24
  = -13 . 24
  =-312
  Trong biểu thức có chia và trừ, ta thực hiện chia trước trừ sau. (145:5-27)=29-27

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   15 . 24 – 14 . 24 . ( 145 : 5 – 27 )
  =15 . 24 – 14 . 24 . ( 29 – 27 )
  =15 . 24 – 14 . 24 . 2
  = 15 . 24 – 24 . 28
  =24 . ( 15 – 28 )
  =24 . ( -13)
  =-312

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )